A Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetségének
2005. évi rendes küldöttgyűlése

A VTOSZ elnökségének 2005. január 27-i határozata alapján a
Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetségének
2005. évi rendes küldöttgyűlésére (közgyűlésére)
2005. február 24-én, csütörtökön 9:30 órakor

kerül sor. A közgyűlés helye:
Budapest, XI. Fehérvári út 108-112.
III. emeleti nagyterem.

Amennyiben az évi rendes közgyűlés határozatképtelen,
a megismételt küldöttgyűlésre azonos helyen,
2005. február 24-én 10 órakor

kerül sor. A megismételt küldöttgyűlés a résztvevők számától
függetlenül határozatképes.

A közgyűlés levezető elnöke:
Ritecz György

víziközmű társulati elnökhelyettes

Az elnökség a következő napirendet javasolja:

 1. Beszámoló a VTOSZ 2004. évi tevékenységéről
  Előadó: Sződi Imre elnök
 2. Beszámoló a VTOSZ 2004. évi gazdálkodásáról
  Előadó: Sződi Imre elnök
 3. A VTOSZ ellenőrző bizottságának jelentése
  Előadó: dr. Czecze Lajos, az ellenőrző bizottság elnöke
 4. A VTOSZ alapszabályának módosítása
  Előadó: Bogáth Jenő vízitársulati elnökhelyettes
 5. Ellenőrző bizottsági tag választás
  Előadó: jelölőbizottság elnöke
 6. A VTOSZ 2005. évi munkaterve
  Előadó: Sződi Imre elnök
 7. A VTOSZ 2005. évi költségvetése és tagdíjai
  Előadó: Bogáth Jenő vízitársulati elnökhelyettes

Az 1., 2., 3., 4., 6. és 7. napirendi ponthoz írásos anyag készül, így a közgyűlésen e napirendi pontokban csak szóbeli kiegészítés hangzik el. Az írásos anyagot valamennyi elektronikus elérhetőséggel rendelkező küldött számára E-mail-en megküldi a VTOSZ titkársága.

A közgyűlés anyagai megtekinthetők és letölthetők:

  Tárgy
1. sz. melléklet - Beszámoló a VTOSZ 2004. évi tevékenységéről
2. sz. melléklet - VTOSZ 2004.évi gazdálkodása
3. sz. melléklet - EB beszámoló
4. sz. melléklet - 2005.02.24-én módosított és egységbe szerkesztett Alapszabály
5. sz. melléklet VTOSZ 2005. évi munkaterve
6. sz. melléklet - VTOSZ 2005.évi költésgvetése
A VTOSZ 2005. évi tagdíjai
A közgyűlés jegyzőkönyve
A közgyűlés határozatai
Vissza